Publikacje

T. Aleksiejenko

O. Artemenko

O. Batiuk

І. Belkin

O. Bubalo

A. Vlasova

A. Wardanian

R. Herasymow

D. Gusaczuk,

I. Parfeniewa,

O. Salinskiy

S. Czerneta

S. Szymczuk,

N. Zajczuk,

O. Mykytiuk

T. Martyniuk

I. Markiw

I. Mischuk

T. Mosechvili,

A. Tvalchrelidze, P. Savchuk

M. Nikolychyn,

N. Zaychuk,

U. Fechuk

T. Pylypovych

V. Korneluyk

A. Samohin

I. Sukach

K. Rudoy

J. Bartoszewski

S. Kasprzak

Contents