Savchuk P., Batiuk O.

Cherneta S.

Szewc O.

Akhundova A.

Wolaniuk A.​​​​​​​​​​​​​​

Gromoviy A.

Dyda V.

Zayac I.

Klimczuk M.​​​​​​​

Lisenko K.

Marhevka O.

Mykulets V.

Ryabykh N.

Furmanchuk E.

Shulga Y.

Contents