I. Andrushchenko

H. Andrusiak

O. Bondar

O. Bronevytska

W. Wasylewycz

H. Hryszczuk

S. Hluszczenko

W. Homonaj

J. Dudka

I. Slywycz

O. Toloczko

O. Mandro

D. Moszenec

I. Mudrak

A. Orlen

H. Rudyk

S. Towtyn

A. Kordylas

J. Bartoszewski

M. Sobczuk

P. Telusiewicz

S. Kasprzak

Spis Treści